Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP z powiatu dzierżoniowskiego zakończone

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP z powiatu dzierżoniowskiego zakończone.

W dniu 4 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń ukończenia Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP, które trwało od 29 marca do 15 czerwca 2019 r. Wręczenie zaświadczeń odbyło się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie. Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP powiatu dzierżoniowskiego miał miejsce 15 czerwca 2019 roku.

Egzamin został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to część teoretyczna, w której przyszli druhowie musieli zaliczyć test sprawdzający wiedzę. Drugi etap to część praktyczna, gdzie strażacy musieli przedstawić komisji egzaminacyjnej swoją wiedzę w zakresie:

  • taktyki działań ratowniczych – praca urządzeniami hydraulicznymi podczas wypadków komunikacyjnych, a także udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarą tego typu zdarzeń
  • taktyki działań gaśniczych – współpraca w zastępie gaśniczym, rozwinięcia i zajmowanie stanowisk gaśniczych, praca w sprzęcie ochrony układu oddechowego, użycia drabin przenośnych, ewakuację osób poszkodowanych i udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wyposażenia technicznego – praca ratowniczymi urządzeniami mechanicznymi, a także zasady użycia pneumatycznych zestawów ratowniczych.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 25 druhów z jednostek OSP zarówno włączonych do KSRG jak i spoza systemu.

Zakończone szkolenie uprawnia do czynnego brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, dlatego szczególnie gratulujemy druhom pozytywnego zdania egzaminu.