Spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”.

W dniu 6 listopada 2019 r., o godz. 10.00 w sali sesyjnej Rady Powiatu
w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (I piętro), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie we współpracy ze Starostą Dzierżoniowskim zorganizował spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat wzrostu ryzyka powstania w okresie jesienno-zimowym pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zagrożeń ze strony tlenku węgla związanych z emisją i zatruciem, w ramach ogólnopolskiej akcji „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”.
Szczegółowa problematyka spotkania dotyczyła:
– obowiązków należących do właścicieli i zarządców budynków względem bezpieczeństwa pożarowego budynków;
– użytkowania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w świetle obowiązujących przepisów z zakresu usuwania zanieczyszczeń oraz kontroli stanu technicznego powyższych instalacji;
– zatruć tlenkiem węgla i udzielania pierwszej pomocy.
W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli przede wszystkim zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, kominiarze, a także przedstawiciele urzędów miast i gmin zajmujący się zasobami budowlanymi i bezpieczeństwem.
Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie, zwrócił uwagę na wstępnie, że spotkanie posiada nadrzędny cel jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz mienia.
Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki informacyjne, w pierwszej części przedstawiono wymagania prawne dla właścicieli, zarządców budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków w tym użytkowania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w świetle obowiązujących przepisów z zakresu usuwania zanieczyszczeń oraz kontroli stanu technicznego powyższych instalacji.
Następnie po krótkiej przerwie wypełnionej również pytaniami zarządców budynków, przedstawiono kampanię edukacyjno-informacyjną pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, w zakresie zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Po zakończonym spotkaniu wszystkim obecnym w celu dalszego propagowania informacji ze spotkania przekazano ulotki na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

Informację Sporządził: mł.bryg. Arkadiusz Kleban

Zdjęcia: Doba.pl, KP PSP Dzierżoniów