Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych. Warsztaty dla harcerzy.

 

W dniu 7 grudnia 2019 roku harcerze z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczyli w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych harcerze zapoznali się z następującą tematyką: bezpiecznego zachowania podczas wypadków drogowych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obrażeń jakie można zastać podczas wypadków drogowych i udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Warsztaty były pierwszym etapem cyklu poświęconemu bezpieczeństwu i prawidłowym zachowaniom w sytuacjach niebezpiecznych.