Fundacja ,,Solidarni”

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta.
Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci,
którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi,
epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa.
Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym.
Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację,
kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

 

KLIKNIJ NA LINK: http://www.fundacjapsp.pl/#home