Przejście na zasłużoną emeryturę

 

 

 

 

W dniu 26 lutego br. na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. ogn. Piotr Sokołyk – st. operator sprzętu specjalnego.

st. ogn. Piotr Sokołyk ze Strażą Pożarną związał się w 1996 roku. Swoje obowiązki wykonywał w sposób bardzo sumienny i dokładny, dlatego też po okresie 3 lat służby przygotowawczej został mianowany strażakiem w służbie stałej. Od tego czasu systematycznie podnosił swoje kwalifikacje w dziedzinie, w której posiadał bardzo dużą wiedzę, a mianowicie obsługa sprzętu mechanicznego. Wielokrotnie był inicjatorem szeregu działań mających na celu poprawę warunków bytowych w komendzie min: wykonał remont szatni strażaków oraz pomieszczeń na sprzęt specjalistyczny.

W dniu 27 lutego br. na zaopatrzenie emerytalne przeszli st. asp. Artur Dudek – D-ca zmiany oraz st. ogn. Witold Wojewódzki – st. operator sprzętu specjalnego.

st. asp. Artur Dudek służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie pełnił od 1995 r., jednak z ochroną przeciwpożarową był związany od 1989 r., gdzie jako 16 latek wstąpił w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od tego czasu podtrzymując tradycje rodzinne zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu jednostki OSP Bielawa. W swojej osiemnastoletniej służbie w tut. jednostce niejednokrotnie uczestniczył w trudnych działaniach ratowniczo-gaśniczych, podczas których podejmowane decyzje dowodziły jego profesjonalizmu i ogromnej wiedzy pożarniczej.

st. ogn. Witold Wojewódzki służbę w PSP rozpoczął w 1998 r., jako stażysta w KP PSP w Świdnicy następnie w wyniku przeniesienia służbowego od 2003 r. w KP PSP w Dzierżoniowie, zajmując stanowisko Starszego Operatora Sprzętu Specjalnego. Jako kierowca umiejętnie posługiwał się sprzętem technicznym. Dbał o jego stan, konserwację i różnego rodzaju naprawy. Doświadczenie i wiedza pożarnicza pozwalała mu na udział w szkoleniach kolegów strażaków młodszych stażem. Wielokrotnie służył pomocą jednostkom OSP z powiatu dzierżoniowskiego, dokonując regeneracji oraz modyfikacji uszkodzonego sprzętu silnikowego.

Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie bryg. Mariusz Piasecki, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie kpt. Sławomir Dudziński oraz Z-ca D-cy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. kpt. Tomasz Florczak, podziękowali za zaangażowanie włożone w trudną zaszczytną służbę niejednokrotnie przyczyniającą się do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, a także złożyli życzenia szczęścia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych zamierzeń.