Komunikat – obsługa interesantów od dnia 25.05.2020 r.

 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW i KORESPONDENCJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W DZIERŻONIOWIE

 

W celu ograniczenia ryzyka zarażenia SARS-CoV-2 od 25 maja br. Komenda Powiatowa PSP w Dzierżoniowie dopuszcza bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu spotkania z pracownikiem Komendy, tel. 74-832-53-91 (sekretariat od godz. 7.30 do godz. 15.30)

Obsługa interesantów będzie realizowana zgodnie z poniższymi zasadami:

– dopuszczalna liczba interesantów w pomieszczeniu nie może przekroczyć 1 osoby na 1 stanowisko,

– interesant musi być zabezpieczony w maseczkę lub inny element zasłaniający usta i nos, rękawiczki oraz zachować min. dystans 2m od rozmówcy,

– pracownik Komendy obsługujący interesanta musi być zabezpieczony w przyłbicę / okulary, rękawiczki, maseczkę.

W sprawach nie wymagających osobistego udziału prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem.

Proszę kontaktować się pod numerami stacjonarnymi, pocztą e-mail oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przesyłki pocztowe, kurierskie oraz inną korespondencję proszę wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej po prawej stronie wejścia do Komendy.

Dokumenty ze skrzynki wyjmowane są każdego dnia roboczego o godz.7.30 i nadawany jest im obieg zgodny z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w naszej Komedzie.