Kierownictwo KP PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

bryg. mgr inż. Mariusz Piasecki

tel. 74-832-53-91 (sekretariat od godz. 7.30 do godz. 15.30)

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

kpt. mgr inż. Sławomir Dudziński

tel. 74-832-53-91 (sekretariat od godz. 7.30 do godz. 15.30)