Struktura

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

bryg. mgr inż. Mariusz Piasecki

tel. (074) 832 53 91

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków i innych, w poniedziałki od godz. 14:30 do 16:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

kpt. mgr inż. Sławomir Dudziński


tel. (074) 832 53 96

 

 

 

W skład Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Sekcja Operacyjno-Szkoleniowa 

Starszy technik
ogn. Leszek Paziński

 

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie

Dyżurny operacyjny
mł. bryg. Dariusz Górczak

Dyżurny stanowiska kierowania
st. asp. Tomasz Lizak

Dyspozytor
mł. asp. Rafał Kasperczyk

Dyżurny stanowiska kierowania
ogn. Mariusz Szkwarek

Dyżurny stanowiska kierowania
ogn. Tomasz Pełka

Dyspozytor
st. sekc. Wojciech Jędrzejak

 

 

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik sekcji
mł. bryg. Arkadiusz Kleban

Starszy inspektor
mł. kpt. Krzysztof Bożemski

 

 

Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza

Dowódca JRG

Zastępca dowódcy JRG

mł. kpt. Tomasz Florczak

 

Sekcja Kwatermistrzowsko–Techniczna

Kierownik sekcji
st. kpt. Dariusz Krysztofiak

Młodszy inspektor

asp. Rafał Szczukowski

Technik
Krzysztof Kot

 

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Starszy technik
st.ogn. Monika Reczuch

Inspektor
Anna Krynicka

 

 

Sekcja Finansów

Główny księgowy
mł. asp. Agnieszka Nowak

Specjalista
Dorota Madziar

 

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza:

Zmiana I

asp. Andrzej Wójtowicz – Dowódca zmiany
mł. asp. Gabriel Gutowski
ogn. Paweł Leszczyński
ogn. Michał Sienkiewicz
ogn. Dawid Jagieła
st. sekc. Paweł Kudła
st. sekc. Grzegorz Milnerowicz
st. sekc. Adam Kiel
sekc. Piotr Dobosz
st. ogn. Waldemar Cajzner
st. ogn. Konrad Drejko
ogn. Przemysław Podkówka
ogn. Sebastian Borodajko
st. sekc. Jarosław Zawadzki
st. str. Adam Majorek
str. Tomasz Adamów

Zmiana II

asp. sztab. Wojciech Iwachów – Dowódca zmiany
mł. asp Paweł Matuszewski
asp. Piotr Wyrostkiewicz
ogn. Mirosław Buganiuk
mł. ogn. Konrad Dziadek
mł. ogn. Dawid Kruk
st. sekc. Sebastian Stelmaszek
st. sekc. Tomasz Staściuk
st. ogn. Piotr Sokołyk
st. ogn. Marcin Dudek
mł. ogn. Daniel Samojlik
mł. ogn. Tomasz Tyniec
st. sekc. Adam Iwaszkiewicz
st. str. Maksymilian Białostocki
st. str. Oskar Dziechciowski

Zmiana III

st. asp. Artur Dudek – Dowódca zmiany
asp. Grzegorz Pawłowski
asp. Piotr Sawicki
mł. asp. Paweł Jakubowski
ogn. Tomasz Zajączkowski
mł. ogn. Sebastian Głogowski
st. sekc. Krzysztof Milnerowicz
st. sekc. Marcin Zakrzewski
st. sekc. Grzegorz Starkowicz
st. ogn. Mariusz Łopuch
st. ogn. Grzegorz Kaszczuk
st. ogn. Witold Wojewódzki
mł. ogn. Damian Stawiarski
st. str. Jakub Jakubowski
st. str. Filip Pajor