Struktura

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

bryg. mgr inż. Mariusz Piasecki

tel. (074) 832 53 91  (sekretariat od godz. 7.30 do godz. 15.30)

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków i innych, w poniedziałki od godz. 14:30 do 16:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

kpt. mgr inż. Sławomir Dudziński


tel. (074) 832 53 96

 

W skład Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Operacyjno-Szkoleniowa 

Starszy inspektor sztabowy
mł. asp. Leszek Paziński

Starszy technik
mł. ogn. Wojciech Jędrzejak

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie

Dyżurny operacyjny
mł. bryg. Dariusz Górczak

Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania
st. asp. Tomasz Lizak

Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania
asp. Rafał Kasperczyk

Dyżurny Stanowiska Kierowania
ogn. Mariusz Szkwarek

Dyżurny Stanowiska Kierowania
st. ogn. Tomasz Pełka

 

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kierownik sekcji
mł. bryg. Arkadiusz Kleban

Starszy inspektor
mł. kpt. Krzysztof Bożemski

 

Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza

Dowódca JRG
kpt. Tomasz Florczak

Zastępca Dowódcy JRG

 

Sekcja Kwatermistrzowsko–Techniczna

Kierownik sekcji
mł.bryg. Dariusz Krysztofiak

Technik
Krzysztof Kot

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Starszy Technik Sztabowy
st. ogn. Monika Reczuch

Inspektor
Anna Krynicka

 

Sekcja Finansów

Główny księgowy
mł. asp. Agnieszka Nowak

Specjalista
Dorota Madziar

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza:

Zmiana I

st. asp. Andrzej Wójtowicz – Dowódca zmiany
mł. asp. Gabriel Gutowski
st. ogn. Paweł Leszczyński
ogn. Michał Sienkiewicz
ogn. Dawid Jagieła
mł. ogn. Paweł Kudła
mł. ogn. Grzegorz Milnerowicz
mł. ogn. Adam Kiel
st. sekc. Piotr Dobosz
st. ogn. Waldemar Cajzner
st. ogn. Konrad Drejko
st. ogn. Przemysław Podkówka
ogn. Sebastian Borodajko
mł. ogn. Jarosław Zawadzki
st. str. Adam Majorek

Zmiana II

asp. sztab. Wojciech Iwachów – Dowódca zmiany
mł. asp Paweł Matuszewski
asp. Piotr Wyrostkiewicz
ogn. Mirosław Buganiuk
ogn. Konrad Dziadek
mł. ogn. Dawid Kruk
mł. ogn. Sebastian Stelmaszek
mł. ogn. Tomasz Staściuk
st. ogn. Marcin Dudek
ogn. Daniel Samojlik
ogn. Tomasz Tyniec
mł. ogn. Adam Iwaszkiewicz
sekc. Maksymilian Białostocki
st. str. Oskar Dziechciowski

Zmiana III

mł. kpt. Grzegorz Pawłowski – Dowódca zmiany
asp. Piotr Sawicki
mł. asp. Paweł Jakubowski
mł. asp. Tomasz Zajączkowski
mł. ogn. Sebastian Głogowski
mł. ogn. Krzysztof Milnerowicz
mł. ogn. Marcin Zakrzewski
mł. ogn. Grzegorz Starkowicz
st. ogn. Mariusz Łopuch
st. ogn. Grzegorz Kaszczuk
mł. ogn. Damian Stawiarski
sekc. Jakub Jakubowski
st. str. Filip Pajor